Fleischrassen Wagyu

HIRASHIGET
Geb.: 06.02.2016 | DE 665426189 | HB-Nr 10.204576

Hirashiget
Hirashiget

Preis: 22,- €
 

HIRASHIGETAYASU
2351 JP j2351
DAI 20 HIRASHIGE 287 KURO IKUKEDAKA
DAI 13 HIRASHIGE KURO KOH
 DAI 5 YURUHIMETAYASUFUKU KUROIKU
YURIKO 795455
SANHIGA
12283 US 12283
10715
 8714×